Information

Här återfinns information till våra medlemmar som berör vår verksamhet.

Fadderanvisning

Köansvariga utser fadderfamiljer till nya familjer och lämnar kontaktuppgifter om den nya familjen. Fadderfamiljen tar aktivt kontakt med sin familj och hör att allt är klart inför inskolning, att de fått jourlista, kalendarium, veckobrev, inbjudan till ev sommarfest / terminens första föräldramöte, meddelar arbetsgrupp (efter info från köansvariga/valberedningen) samt fått nycklar Fadderfamiljen lämnar lösenord till hemsidan och  informerar om dokumenten som finns där.
 
Fadderfamiljen ska också bjuda in sin familj att delta på sin första fredgsjour och hjälpa sin familj med frågor kring  jourverksamheten och övrig verksamhet på förskolan.

Jourinstruktioner

Fredagsjouren börjar klockan 15:00 och slutar klockan 16:30.  

Under fredagsjouren följer man jourlistan för den gällande veckan, där står allt ni skall göra under just Er fredagsjour. Jourlistan med arbetsuppgifter sitter på den blå anslagstavlan som är uppsatt vid personalingången. Jourlistan är även upplagd på hemsidan. Om man är osäker över något kan man även fråga personalen.

Om man blir sen till fredagsjouren måste ni ringa och meddela detta till pedagogerna.
Helgjouren innebär också att nedanstående arbetsuppgifter ska ha utförts innan helgen är slut.
 

Tvätt över helgen:
Alla veckor:

 • Handdukar på personaltoalett och i köket samt förkläde i köket.
 • Allt som finns i tvättkorgen. Tvättkorgen finns inne på äldrebarnsavdelningen toalett.
 • Gula västar vid behov.
 • Tvätta samtliga madrassöverdrag i musikrummet.
 • Våttorka alla madrasser.

Att göra före kl 07:30 måndag:

 • Sopa upp sanden till sandlådan. Sopborste och sopskyffel finns i det röda förrådet ute på gården.
  Nyckeln har ett blått band och hänger innanför yngrebarnsavdelningens ingång.
 • Häng upp handdukar.
 • Överblivna handdukar läggs in i diverseförrådet som finns mittemot köket.
 • Sätt på madrassöverdrag.
 

BRA ATT TÄNKA PÅ:

 • Tvätta BARA med tvättmedel och sköljmedel som är godkänt av ASMA och allergiförbundet.
 • Använd inte sköljmedel
 • Använd inte starka parfymer när ni kommer till förskolan och jourar, då barnen kan få allergiska besvär av detta.

Tack för hjälpen!