Lämna synpunkter

Vad säger skollagen
Enligt skollagen 4 kap. 8§ skall huvudmannen ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen.

Klagomålsrutiner
Vi ser synpunkter och klagomål som ett tillfälle att förbättra vår verksamhet. Om det är något som inte motsvarar dina förväntningar eller som du är missnöjd med i ditt barns utbildning, framför det i första hand till ditt barns pedagoger på förskolan.
Om ni inte lyckas lösa problemet och ditt missnöje kvarstår vänd dig till rektor så att verksamheten själv får möjlighet att agera.
Skulle det vara så att du fortfarande är missnöjd, gör du ett skriftligt klagomål på avsedd blankett som du finner längst ner på sidan. Den ifyllda blanketten skickas till rektor via e-post; rektor@kusinvitamin.org eller med vanlig post. Vi behandlar inga klagomål som är anonyma.

Återkoppling
Du får inom fem arbetsdagar en bekräftelse på ditt klagomål. Inom 10 arbetsdagar ska du få svar på hur ditt klagomål hanteras och utreds. Ibland kan ett klagomål vara komplicerat eller av annat skäl kräva längre tid för oss att undersöka. Behöver vi mer än 10 arbetsdagar meddelar vi dig orsaken till fördröjningen.