Verksamheten

Föräldrakooperativ

Fördelarna med att vara en del av ett föräldrakooperativ är flera.
Eftersom styrelsens arbete är ideellt
kan hela skolpengen läggas på det bästa för barnen. Vi har lagt extra fokus på att ha personaltäthet, bra mat och möjligheter att skapa en organisation som kan skapa goda förutsättningar för verksamheten.
Det finns en avsatt budget där inköp av nytt pedagogiskt material ingår varje termin. 

Föräldraengagemang

Som förälder på förskolan förväntas ni engagera er i verksamheten på olika sätt. Under våren och hösten arrangeras "Fixardagar" då minst en representant per familj förväntas hjälpa till på plats. Då avsätts en förmiddag (helg) för allt som behöver fixas, städas och lagas. Detta brukar vara en trevlig aktivitet som också samlar vårdnadshavarna.
Föräldrarna deltar inte i arbetet i barngrupperna utan allt pedagogiskt arbete ansvarar personalen för.

Föräldrastyrt

Vårdnadshavarna driver förskolan genom styrelsen som består av fyra medlemmar som håller ett nära samarbete med rektorn. Någon i familjen förväntas ingå i förskolans styrelse någon gång under er tid på förskolan.
Varje familj ingår årligen i olika arbetsgrupper såsom Kö- och informationsgruppen, Personalgruppen, Ekonomigruppen och Fixargruppen, och är därmed engagerade i driften av förskolan.

Vikarier & jour

Om någon av förskolans pedagoger är sjuka ringer pedagogerna i första hand vikarier. Om sjukfrånvaron inte kan lösas med en vikarie får vårdnadshavaren som har jour gå in och arbeta i verksamheten.
Jourschemat är förbestämt och alla vårdnadshavare blir tilldelade ett jourschema i början av varje termin. Under jouren får föräldrarna en chans att få inblick i verksamheten och dessutom se hur sitt barn fungerar enskilt och i grupp.

Vad blir det för mat?

Måltidspedagogik

På Kusin Vitamin vill vi främja goda matvanor, därför eftersträvar vi ett barnhälsotänk, vad det gäller måltider.

Vi vill att barnen utforska och blir nyfiken på olika maträtter och livsmedel.

Vid måltiderna delar vi upp barnen i mindre grupper. En pedagog äter med barnen för att skapa en trygg mötesplats, social samvaro samt en lustfylld pedagogisk måltid.

Ett sätt att stärka barnens inflytande, självkänsla och självförtroende är att alla får möjlighet att ta sin egen mat, äta själva, prova att bre sin egen smörgås eller hjälpa till att duka och duka av. Detta bidrar med att träna hänsynstagande, samarbete och turtagning.

Olika måltider och hälsa

Under en dag serveras lunch, mellanmål, och frukt. Vi har fruktstunder både på förmiddag och eftermiddag.

Kusin Vitamin har inte tillagningskök så vi beställer lunch via catering.

Till pedagogiska lunchen serveras minst tre grönsaker varje dag.

Mellanmål förbereds och serveras på förskolan. Vi tycker att råvaror är viktiga och väljer alltid svenska pålägg och smör framför andra alternativ.

Vi använder oss utav ett flertal ekologiska produkter exempelvis mejerier och frukter. Vi ser även till att reducera sockerintaget.

På Kusin Vitamin har vi skapat en mini miljöstation. För en hållbar framtid källsorterar vi och att tillsammans besöker vi återvinningsstationen ett par gånger i månad.

Städning

Städning av lokalen utförs dagligen och sköts utav en timanställd städare. Miljön på förskolan regleras av en utarbetad egenkontrollplan och uppdateras kontinuerligt av föräldrar inom ansvarsgruppen samt av förskolechefen. Föräldrar och en ansvarig pedagog gör även andra ronder såsom säkerhetsrond i september, miljörond i oktober och egenkontrollrond i februari för att fastställa säkerheten i verksamheten och snabbt åtgärder det som behövs.

Inskolning

Inskolningen skiljer sig åt mellan äldre och yngre barn. Med äldre barn menar vi barn i åldrarna 3-6 år och yngre barn åldrarna 1-3 år.

Inskolningen för äldre barn tar cirka en vecka.
Inskolningen för yngre barn tar ungefär en och en halv vecka.

Som regel är en vårdnadshavare med de första tre dagarna, men den tiden kan förlängas eftersom vi alltid utgår från barnets behov.

Det är viktigt att vårdnadshavaren finns till hands om det skulle behövas och bör därför vara hemma så att de snabbt kan komma till förskolan under tiden då inskolningen pågår.

Följande saker skall vårdnadshavarna ta med till förskolan första inskolningsdagen:

  • Sängkläder (gäller endast yngre barn)
  • Extrakläder (strumpor, underkläder, byxor och tröjor)
  • Nappar
  • Blöjor

Glöm inte att märka alla barnets saker och kläder med namn.

En pedagog kommer innan inskolningen skicka ut ett inskolningsschema till den nya familjen.