Verksamheten

Litet och familjärt

Fördelen med att vara en liten förskoleenhet är att alla pedagoger känner alla barn och familjer väl. För det lilla barnet är anknytning a och o. Barnet behöver trygghet för att kunna utvecklas och lära sig nya saker. 

Vårt värdegrundsarbete genomsyrar allt vi gör. Vi anser att det är viktigt med hög personaltäthet och små barngrupper när barnen är små, så att de har en möjlighet att lära sig rätt från början, t ex att vara en juste kompis, att dela med sig och vänta på sin tur.
 

Miljö och lärande

Miljön är strukturerad, pedagogisk och hemtrevlig. Den ger möjlighet för barnen att vara utforskande och kreativa. 

Under terminen arbetar barnen med olika teman där barnen får möjlighet att fördjupa sina kunskaper och intressen tillsammans med pedagogerna.

I vår ateljé får barnet möjlighet att vara kreativ med färg och form och med olika material.
Vi läser mycket och jobbar aktivt med barns språkutveckling.Pedagogik

Vi har plockat russinen ur kakan och satt ihop det bästa ur ett flertal kända inriktningar som t ex "I ur och skur", "Montessori" och "Reggio Emilia".

Vi är ute mycket och går gärna iväg till närliggande skog och andra natursköna miljöer i vår omgivning. Att röra på sig mycket främjar såväl barnens fysiska som psykiska välmående.

Vad blir det för mat?

Måltidspedagogik

På Kusin Vitamin vill vi främja goda matvanor, därför eftersträvar vi ett barnhälsotänk, vad det gäller måltider. Mycket frukt och grönt.

Vid måltiderna delar vi upp barnen i mindre grupper. En pedagog äter med barnen för att skapa en trygg mötesplats, social samvaro samt en lustfylld pedagogisk måltid.

Ett sätt att stärka barnens inflytande, självkänsla och självförtroende är att alla får möjlighet att ta sin egen mat, äta själva, prova att bre sin egen smörgås eller hjälpa till att duka och duka av. Detta bidrar med att träna hänsynstagande, samarbete och turtagning.

Olika måltider och hälsa

Under en dag serveras lunch, mellanmål, och frukt. Vi har fruktstunder både på förmiddag och eftermiddag.

På Kusin Vitamin beställer vi lunch via catering.

Till den pedagogiska lunchen serveras det minst tre olika sorters grönsaker varje dag.

Mellanmål förbereds och serveras på förskolan. Vi tycker att råvaror är viktiga och väljer alltid svenska pålägg och smör framför andra alternativ.

Vi använder oss utav ett flertal ekologiska produkter exempelvis mejerier och frukter. Vi ser även till att reducera sockerintaget.

På Kusin Vitamin har vi skapat en miljöstation i minatyr. För en hållbar framtid källsorterar vi tillsammans och besöker återvinningsstationen ett par gånger i månaden.

Inskolning

Inskolningen skiljer sig åt mellan äldre och yngre barn. Med äldre barn menar vi barn i åldrarna 3-6 år och yngre barn åldrarna 1-3 år.

Inskolningen för äldre barn tar cirka en vecka.
Inskolningen för yngre barn tar ungefär en och en halv vecka.

Som regel är en vårdnadshavare med de första tre dagarna, men den tiden kan förlängas eftersom vi alltid utgår från barnets behov.

Det är viktigt att vårdnadshavaren finns till hands om det skulle behövas och bör därför vara hemma så att de snabbt kan komma till förskolan under tiden då inskolningen pågår.

Glöm inte att märka alla barnets saker och kläder med namn.

En pedagog kommer innan inskolningen skicka ut ett inskolningsschema till den nya familjen.