Pedagogiken

Det pedagogiska arbetet utgår från skollagen, och förskolans läroplan.

Utbildningen ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Barn tillbringar stor del av sin tid på förskolan, därför anser vi att hållbar utveckling är ett viktigt och aktuellt ämne inom den nutida moderna förskoleverksamhet. Barnen i förskolan är framtida vuxna och denna generation kommer senare ta hand om vår miljö.

Lärande för hållbar utveckling är en aktiv och viktig del i vårt pedagogiska arbete. Vi lägger stor vikt vid att barn tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö, samt att skapa förutsättningar för barn att förstå hur deras egna och andra människors handlingar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling enligt förskolans läroplan.

För att ytterligare förstärka arbetet med hållbar utveckling använder vi oss av en rad olika aktiviteter som vi starkt tror på; att tillfredsställa barnens behov av rörelse, spänning och upplevelser i naturen. De får möjlighet att lära känna naturen, dess växter, djur och ekologiska samspel, respektera allemansrätten och värna om miljön. De leker, utforskar, samtalar och använder alla sina sinnen. Kontinuerlig vistelse i naturen med olika upplevelser kan lära barnen att vara rädda om den.


Hållbar utveckling samt hälsa och välbefinnande

En positiv framtidstro ska prägla utbildningen. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att tillägna sig ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö och till natur och samhälle. Barnen ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling – såväl ekonomisk och social som miljömässig. Lpfö 18
 

Vi arbetar projektinriktat i vår verksamhet

På Kusin Vitamin strävar vi efter en öppen miljö där alla ska känna sig välkomna, trygga och motiverade att arbeta mot pedagogiska mål utifrån de styrdokument- nationella och lokala- som finns för förskolan idag. Omsorgstiden för våra allra minsta ser vi som en viktig del av deras vardag där lust att lära för livet får sin grund.