Välkommen till Kusin Vitamin

Resan mot ett livslångt lärande börjar hos oss.
Vi strävar efter att se att varje barns väg till kunskap är unik – precis som varje barn är unikt. Med trygghet, lust och kunskap bygger vi tillsammans en framtid för alla våra barn.

Om oss

Historik

Förskolan bildades år 1991 med lokaler i Larsberg, men flyttade 2001 till Skärsätra, med närhet till naturen, skogen, Kottlasjön och lekparker. Närmiljön är en fantastisk resurs för utveckling och lärande, som ger barnen oändliga möjligheter till att utforska, leka och träna upp sina färdigheter och förmågor.

Förskolelokalen är stor, ljus och rymlig med olika pedagogiska rum. Vår stora härliga gård med dess lekredskap såsom lekstuga, rutschkana, sandlåda och odlingslådor ger barnen rika möjlighet att öva på sin grovmotorik.  

Förskolan består för närvarande av 25 barn i åldrarna 1–6 år som är indelade i två avdelningar Hallonet och Jordgubben.

 Förskolan var tidigare ett föräldrakooperativ, men sedan 2022 drivs förskolan av erfarna och utbildade pedagoger.


Vi följer Lidingö stads riktlinjer för öppettider och anpassar dem efter vårdnadshavares behov. Öppettiderna anpassas efter den aktuella barngruppens behov inom ramtiden klockan 06.30-18.30. Mer information finns på www.lidingo.se/barnochutbildning


Förskolan Kusin Vitamin stänger fyra förutbestämda veckor under sommaren, mellan jul och nyår samt har sex planeringsdagar per år. Vid behov av barnomsorg dessa dagar ordnar vi det.

Tyra appen

Ett tydligt redskap i vårt pedagogiska arbete med barnen.

Vi använder oss av TYRA appen för att bland annat kommunicera med vårdnadshavare.
Detta är mycket uppskattat bland våra medlemmar.

I appen fyller man i schemat för barnets vistelse, frånvaroanmäler, ni hittar information om barnets arbetsgrupp samt blogg där vi dokumenterar kring barnets vistelse.

Appen är ett bra verktyg för att samla information kring ert barns utveckling och lärande, samtidigt som all kommunikation sker direkt genom notiser i mobilen.

Till appen finns en välutvecklad support.
För mer information besök Tyra's hemsida